สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันดิฉันจะได้บันทึกความรู้ทีได้จากการเรียนในรายวิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งในการเรียนในภาคเรียนนี้ดิฉันก็รู้สึกว่ามีความสุขในการเรียนและได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1).การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยสามารถสอนได้ในหลายๆกิจกรรมเนื่องจากคณิตศาสตร์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
2).ขอบข่ายการสอนคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 12 เรื่องดังนี้
ขอบข่ายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยไว้ดังนี้
1. การนับ
2. ตัวเลข
3. การจับคู่
4. การจัดประเภท ๆ
5. การเปรียบเทียบ
6. การจัดลำดับ
7. รูปทรงและเนื้อที่
8. การวัด
9. เซต
10. เศษส่วน
11. การทำตามแบบหรือลวดลาย
12. การอนุรักษ์หรือการคงที่ด้านปริมาณ
3)ในการจัดประสบการณืคณิตศาสตร์จะต้องรู้พัฒนาการของเด็ก
4)ได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการสอน
5)ได้รู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถบรรยายหรืออธิบายได้เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น