สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน ( 18 กุมภาพันธ์ 2553 )

สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเรียนนวันสุดท้ายแล้วหลังจากที่ได้ตั้งเรียนกันมาเป็นอย่างมาก(รึเปล่าเนื่องจากเข้าห้องเรียนทีไรก็มักจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นไม่รูว่าไม่รู้หรือไม่สนในก็ไม่รู้เหมือนกันเเต่เราเองบางครั้งก็ไม่ได้สนใจฟังอาจารย์เท่าไหร่ ก็รู้สึกเสียใจอยู่ ) ซึ่งในการเรียนในวันนี้มรรายละเอียดดังนี้คือ
การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
- หน่วยดอกไม้ สอนได้โดยกิจกรรมการปลูกดอกไม้ ให้เด็กวัดระยะห่างในการปลูกดอกไม้
- หน่วยแมลง สอนได้โดยให้เด็กวัดระยะห่างจากมดถึงตัวเรา ซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัด
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้
- มีหนังสือที่เกี่ยวข้องหลากหลาย
- มีสื่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
1.ให้เด็กหยิบอุปกรณ์การรับประทานอาหารด้วยตนเอง เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซต
2.สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการเข้านอนน-ตื่นนอน เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลา
3.ให้เด็กช่วยทำอาหาร เช่นเด็ดผัก เด็กจะได้เรียนรูเกี่ยวกับการวัด การตวง การชั่ง
เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.สังเกตพฤติกรรม
2.การสัมภาษณ์
3.การเขียนบันทึกเกี่ยวกับเด็ก
4.แฟ้มสะสมผลงาน
5.แบบประเมินพัฒนาการ
6.บันทึก
7.สังคมมติ
8.แบบทดสอบ
หลังจากที่อาจารย์สอนเสร็จแล้วอาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปทำคือ บันทึกครั้งสุดท้ายว่าได้อะไรจากการเรียนวิชานี้ และจัดการเขียนบล็อคให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น