สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

MindMap เรื่องหน่วยมะละกอ


วันนี้มาพบกันอีกครั้ง ในวันนี้จะขอนำเสนอ MindMap หน่วยมะลกอค่ะ ซึ่งเป็นการวางแผนสำหรับการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อทดสอบสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้เลือกทำในหน่วยมะละกอ ซึ่งเนื้อหาที่จะสอนเราได้มีการเขียนเป็นความคิดรวบยอดดังกล่าวที่นำเสนอมาข้างต้นลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น