สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

หลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย


สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะค่ะสำหรับเนื้อหาที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะค่ะ ก็คือเนื้อหาในเรื่องหลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งได้เรียนในวันที่ 7 มกราคม 2553ที่ผ่านมาค่ะ

หลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ครูปฐมวัยที่ดีนอกจากจะเข้าใจพัฒนาการเด็ก ธรรมชาติของเด็ก การเรียนรู้ของเด็ก และขอบข่ายของหลักสูตรที่ลึกซึ้งแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยคือ
1.สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
2.เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พบคำตอบด้วยตนเอง
3.มีเป้าหมายและการวางแผนเป็นอย่างดี
4.เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนการสอนและลำดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
5.ใช้วิธีการรจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติกรรมเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรม
6.ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก
7.รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์
8.ใช้วิธีการสอนแทรกกับชีวิตจริง
9.ใช้วิธีสอนให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข
10.วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและบ้านอย่างต่อเนื่อง
11.บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสมำเสมอเพื่อแก้ไขปรับปรุง
12.คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว
13.เน้นกระบวนการ

สำหรับหลักการคณิตศาสตร์สำหรับเด็กมีมีเพียงเท่านี้ สำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะก็ฝากไว้ได้นะคะ...ขอบคุณค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น